Klantreis omgevingsvergunning voor Rekenkamercommissie Haarlemmermeer

In opdracht van de Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Haarlemmermeer onderzocht Sira Consulting de beleving van inwoners en ondernemers bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen bij de gemeente Haarlemmermeer en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Om de ervaringen van inwoners en ondernemers in beeld te brengen, is de klantreismethodiek toegepast. De kwaliteit van de dienstverlening is vervolgens op waarde geschat aan de hand van de objectieve, landelijke maatstaven van het Bewijs van Goede Dienst (BvGD).

‘Ja, mits principe’ in theorie en praktijk
De gemeente Haarlemmermeer streeft er al meer dan tien jaar naar om in de dienstverlening te werken vanuit een positieve grondhouding: de ‘Ja, mits’ houding (of: ‘Ja, het kan’). Deze meedenkende houding is ook kenmerkend voor de Omgevingswet.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de gemeente en de OD bij de toepassing van het principe in de praktijk echter tegen obstakels aanlopen. Behandelaars van de gemeente en de OD voelen zich bijvoorbeeld gebonden aan formele toetsingskaders, die bovendien niet zijn ingericht op de meer innovatieve en duurzame (out-of-the-box) projecten. Inwoners en ondernemers ervaren daardoor bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen niet altijd een positieve houding.

Aanbevelingen van de Rekenkamercommissie
Het onderzoek heeft geleid tot aanbevelingen om de dienstverlening van de gemeente en de OD NZKG te verbeteren. Op basis van het feitenrapport van Sira Consulting adviseert de Rekenkamercommissie de gemeenteraad om een (benen-op-tafel) gesprek te initiëren met het college, ambtenaren, inwoners, ondernemers en de OD NZKG over het ‘Ja, mits principe’ en de principes van de Omgevingswet. Tijdens dit gesprek kunnen deelnemers de obstakels bespreken die de toepassing van deze principes in de weg staan en hoe de obstakels zijn weg te nemen. Volgens de RKC geeft het feitenrapport concrete handvatten om dit gesprek aan te gaan.

De RKC adviseert verder het College van B&W om niet af te wachten tot de Omgevingswet (naar verwachting) in juli 2022 in werking treedt, maar de nodige maatregelen tijdig door te voeren. Het College kan een plan van actie maken om het ‘Ja, mits principe’ en hieraan gerelateerde principes van de Omgevingswet te verduidelijken en te implementeren met breed draagvlak binnen de organisatie.

Meer informatie
De conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie staan in de nota Maatwerk zonder willekeur?. Hierin is ook de reactie van het college van B&W op de conclusies en aanbevelingen van de RKC opgenomen. Donderdag 16 december besprak de gemeenteraad het onderzoek en de adviesnota. Deze raadsvergadering is hier terug te kijken (punt 3).

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Stefan Prij.