Nieuwe energielabel voor woningen duurder dan verwacht

Sinds 2008 is een energielabel verplicht bij oplevering, verkoop en verhuur van een woning. Per 1 januari 2021 is het energielabel en de methode hoe het label bepaald wordt, gewijzigd. Deze wijziging is het gevolg van de herziening van de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen.

De wijziging betekent dat er voor het energielabel voortaan een erkende deskundige langs moet komen voor een keuring van de woning. Dit moet zorgen voor een betrouwbaarder label.

Uit een quickscan van Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt dat het nieuwe energielabel duurder uitvalt dan was voorzien. Ook concludeert VEH dat er een tekort is aan gekwalificeerde energieadviseurs en deze moeilijk te vinden zijn. Hierdoor zijn er lange wachttijden ontstaan voor de aanvraag van een label.

Voor de aanvraag van een definitief label betaalden huiseigenaren voorheen alleen administratiekosten. Eerder werd verwacht dat een energielabel voor een eengezinswoning gemiddeld € 190 zou kosten en een energielabel voor een appartement gemiddeld € 100. Volgens de VEH liggen de kosten voor een label echter rond de € 275.

Eind september nam de Tweede Kamer een motie aan om het duurdere energielabel voor woningen uit te stellen. Deze motie is echter niet uitgevoerd omdat uitvoering van die motie volgens minister Ollongren in strijd is met Europese regels. Wel is een wetswijziging aangenomen door de Tweede Kamer waarmee het nieuwe energielabel toch online aangevraagd kan worden. Mogelijk wordt het label hierdoor goedkoper omdat er geen expert aan huis nodig is. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) onderzoekt de mogelijkheden voor dit plan.

Ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseerde minister Ollongren om de introductie van het duurdere energielabel uit te stellen, totdat de waarde van dit label voor de klimaatdoelstellingen is aangetoond. Uit onderzoek dat ATR heeft laten uitvoeren door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt namelijk dat energielabels slechts in beperkte mate huiseigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de baten van het nieuwe energielabel niet in verhouding staan tot de hogere kosten daarvan. Het advies van ATR is hier te vinden.

Opvallend is dat het aantal aanvragen van het oude energielabel voor woningen in de laatste maanden van 2020 enorm is toegenomen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat het aantal registraties in december het tienvoudige is van een normale gemiddelde maand van 2020.

In 2019 onderzocht Sira Consulting in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de regeldrukeffecten van het nieuwe energielabel voor woningen. De resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden. In dit rapport is ingeschat dat het nieuwe energielabel zorgt voor een stijging van administratieve lasten voor burgers van € 9,3 miljoen per jaar. Bij het maken van deze inschatting werd ervan uitgegaan dat de kosten per label voor eengezinswoningen op € 190 zouden uitkomen en de kosten voor appartementen op € 80 per label.

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Patrick van der Poll.