Overheid en vrijwilligersorganisaties maken start voor minder regeldruk

Sira Consulting heeft in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van JenV onderzoek gedaan naar de regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen. Op maandag 19 juni is het rapport, samen met de beleidsreactie, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport biedt een startpunt voor de aanpak van de regeldruk.

Veel en complexe regels
Voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving gaat ten koste van de inzet en het enthousiasme van de kernactiviteit van een vereniging of stichting. Eerder gaven vrijwilligersorganisaties in hun petitie al het signaal dat de regeldruk toeneemt.

Vooral kleinere organisaties hebben last van de vele en complexe regels. Zij hebben niet de capaciteit en middelen om uit te zoeken of een verplichting van toepassing is, en hoe die in de organisatie is door te voeren. Dit leidt tot een toenemende ervaren regeldruk die vrijwilligers demotiveert en het vinden van bestuurders bemoeilijkt.

Het kan minder
Uit het onderzoek blijkt dat er aangrijpingspunten zijn om de regeldruk te verminderen. Door een afweging te maken tussen de maatschappelijke doelstelling van een verplichting en de waarde die gehecht wordt aan de maatschappelijke bijdrage van vrijwilligersorganisaties, is na te gaan of het ook met minder regeldruk kan. De door Sira Consulting opgestelde ‘beslisboom regeldrukreductie’ ondersteunt hierbij. In het onderzoek zijn met de beslisboom voor 10 verplichtingen suggesties voor minder regeldruk in kaart gebracht. Daarnaast zijn overkoepelende aanbevelingen gedaan voor het verminderen van regeldruk.

Aan de slag
De ministeries van VWS en JenV werken de suggesties en de overkoepelende aanbevelingen uit het rapport samen met de betrokken departementen, de sector en andere belanghebbenden verder uit. Een eerste reactie vanuit de brancheorganisaties is dat het rapport een brede indruk geeft van de veroorzakers van regeldruk en de mogelijkheden voor het verminderen van die druk goed in beeld brengt. Ook zijn er Kamervragen ingediend over het onderzoek door het lid Inge van Dijk (CDA). Daarmee dient het rapport als startpunt voor de aanpak van de regeldruk.

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Kayleigh Hoogenboom.