Rapport instrumentenmix zakelijke asbestdaksanering aangeboden aan Tweede Kamer

Op verzoek van het ministerie van IenW heeft Sira Consulting een onderzoek uitgevoerd naar een effectieve mix van (financiële) instrumenten voor het stimuleren van de vrijwillige sanering van asbestdaken door zakelijke eigenaren. Over de doelgroep wordt geconcludeerd dat circa 50% bereid en in staat is om te saneren. Circa 30% is bereid, maar heeft onvoldoende eigen vermogen, financieringsruimte of perspectief. Circa 15% moet nog worden overtuigd van de noodzaak. De resterende circa 5% is bewust van de risico’s maar niet in staat te saneren vanwege de beëindiging van het bedrijf of door andere persoonlijke omstandigheden.

Volgens Sira Consulting zijn geen omvangrijke nieuwe leeninstrumenten nodig, omdat een belangrijk deel die niet nodig heeft en omdat er al diverse regelingen zijn waarmee indirect ook het asbestdakenprobleem kan worden opgelost. Sira Consulting wijst op regelingen voor bedrijfsbeëindiging met sloop, bestaande Ruimte voor Ruimte regelingen, innovatieve marktinitiatieven, het aardbevingsfonds, financiële leeninstrumenten van mede-overheden waaronder ‘asbest eraf, zon erop’ en fiscale regelingen voor investeringen en afschrijvingen.

Staatssecretaris van IenW van Veldhoven merkt over de genoemde instrumenten op dat deze een onderdeel (zullen) vormen van de brede aanpak via de samenwerkingsverklaring en de activiteiten van het Programmabureau. Sira Consulting doet in het rapport daarnaast meerdere aanbevelingen die deze gezamenlijke aanpak verder kunnen versterken. Deze aanbevelingen zien met name op bewustwording en communicatie, maar ook op het aansluiten bij bestaande (sanerings)maatregelen in de landbouw. Een deel van de aanbevelingen wordt op korte termijn via het Programmabureau met de samenwerkingspartners besproken.

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met .