Subsidieregeling Musea en Kunstinfrastructuur draagt bij aan kwaliteit culturele sector

In opdracht van de provincie Fryslân heeft Sira Consulting de nieuwe subsidieregeling Musea en Kunstinfrastructuur geëvalueerd. Wat vooraf door de provincie werd beoogd is uitgekomen: de regeling heeft voor meer kwaliteit in de culturele sector gezorgd. De subsidieregeling draagt dan ook bij aan de beleidsambities op het gebied van cultuur in ‘Nij Poadium’ (2021-2024).

Om écht inzicht te krijgen in de werking van de subsidieregeling in de praktijk, zijn een groot aantal gesprekken gevoerd met de provincie Fryslân, kunst- en cultuurinstellingen en de betrokken adviescommissies. Aansluitend zijn op 21 april 2022 tijdens een interactieve werksessie met de betrokken partijen de resultaten besproken en zijn verbetersuggesties voor knelpunten geïdentificeerd.

Eén van de belangrijkste conclusies is dat de regeling de gewenste vernieuwing heeft gebracht. Alle betrokken partijen tonen waardering voor de provincie om dit voor elkaar te krijgen. De regeling werd samen met de doelgroep voorbereid en de onafhankelijke adviescommissie beoordeelde inhoudelijk de subsidieaanvragen. Hierdoor kon er een goede afweging worden gemaakt tussen grote en kleine, oude en nieuwe instellingen. Samen dragen deze instellingen bij aan de maatschappelijke opgaven en beleidsdoelen van de provincie Fryslân.

Verbeterpunten zijn er ook. Zo moest er een gelijkblijvend budget verdeeld worden over meer organisaties. Dat stelde de adviescommissies voor ‘een duivels dilemma’ waardoor aanvragers een lager of geen bedrag toegekend kregen. Op verzoek van de Provinciale Staten zijn daarom aanvullende middelen vrijgemaakt. Een ander verbeterpunt is het uitvoeringsproces. Zo vond het merendeel van de aanvragers het niet duidelijk genoeg wat de rolverdeling was tussen de adviescommissie en de provincie, en hoe de verschillende beoordelingscriteria zijn gewogen.

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Michel Bloemheuvel.