Brancheorganisaties

Sira Consulting werkt intensief samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en brancheorganisaties. Met ons eigen netwerk van bedrijven en de achterban van de branches maken we de effecten van wet- en regelgeving zichtbaar. Samen weten we belemmeringen op te lossen.

Inzicht in politieke en bestuurlijke belangen
Onze adviseurs hebben beleidsmatige, juridische en inhoudelijke kennis van de wet- en regelgeving, zowel op nationaal als Europees niveau. Met deze kennis krijgen brancheorganisaties inzicht in de politieke en bestuurlijke belangen en wordt duidelijk welke vereenvoudigingen of verbeteringen kans van slagen hebben.

Duidelijke probleemstelling zorgt voor merkbaar resultaat
De ervaring leert dat overheden eerder open staan voor het onderkennen van problemen als ze helder zijn geformuleerd. Daardoor ontstaat er sneller bereidheid om aan een oplossing te werken. Onze adviseurs zorgen voor die duidelijke probleemstelling. Het resultaat? Overheden implementeren onze voorstellen sneller, en dat levert een merkbaar resultaat op voor ondernemers.

Diensten

Wij vinden het belangrijk om onze kennis en ervaringen te delen:

Invoeringstoets

Werken nieuwe regels zoals ze zijn bedoeld? Het is belangrijk om ze bij te stellen als dit niet het geval blijkt te zijn. Een invoeringstoets geeft inzicht in de werking van nieuwe regels in de praktijk.

Lees meer

Knelpuntenonderzoek

Een knelpuntenonderzoek biedt inzicht in de ervaren knelpunten door de uitvoeringspraktijk (bedrijven, instellingen, inwoners) en geeft hier oplossingsrichtingen voor.

Lees meer

Kostprijsonderzoek

Zijn de tarieven die zijn vastgesteld kostendekkend en goed onderbouwd? Daar helpen we graag bij door een kostprijsonderzoek uit te voeren.

Lees meer

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Een MKBA geeft het inzicht om een afweging te kunnen maken tussen verschillende beleidsvarianten. Zo stel je vast of een investering met maatschappelijk geld rendement oplevert.

Lees meer

Normtijdenonderzoek

Wij voeren normtijdenonderzoeken uit om inzicht te geven in hoeveel tijd en capaciteit er nodig is om de producten en diensten binnen jouw organisatie uit te voeren.

Lees meer
profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Peter Bex.