Lokale overheden

Lokale economieën laten groeien en maatschappelijke betrokkenheid stimuleren: daar streven we naar bij Sira Consulting, samen met onze opdrachtgevers bij provincies, waterschappen en gemeenten. We doen dit door lokaal beleid te evalueren en verbeteren, lokale lasten verantwoord te verminderen en door de dienstverlening te verbeteren.

Belangen en risico’s benoemen
We houden rekening met ambtelijke en politiek-bestuurlijke gevoeligheden. Onze adviseurs gaan in gesprek met betrokken ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers. Daardoor kunnen we verschillende belangen en mogelijke risico’s in een vroeg stadium herkennen en benoemen. Zo ontstaat een resultaat met draagvlak, waarbij iedereen zich gehoord voelt. Dat leidt uiteindelijk tot minder uitvoeringskosten, minder regeldruk en betere naleving.

Elkaars kennis en ervaring gebruiken
We ontwikkelen concepten die aansluiten bij de decentralisatie-opgaven van de Rijksoverheid. Dat doen we niet alleen, maar samen met onder andere de VNG, het IPO, ministeries, provincies en gemeenten. We betrekken veel partijen bij de ontwikkeling van deze concepten, zoals bedrijven, inwoners, instellingen en brancheorganisaties (waaronder VNO-NCW, MKB-Nederland en ONL voor Ondernemers). Het resultaat: lokale overheden hoeven niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunnen gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring.

Diensten

Wij vinden het belangrijk om onze kennis en ervaring te delen:

Invoeringstoets

Werken nieuwe regels zoals ze zijn bedoeld? Het is belangrijk om ze bij te stellen als dit niet het geval blijkt te zijn. Een invoeringstoets geeft inzicht in de werking van nieuwe regels in de praktijk.

Lees meer

Knelpuntenonderzoek

Een knelpuntenonderzoek biedt inzicht in de ervaren knelpunten door de uitvoeringspraktijk (bedrijven, instellingen, inwoners) en geeft hier oplossingsrichtingen voor.

Lees meer

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Een MKBA geeft het inzicht om een afweging te kunnen maken tussen verschillende beleidsvarianten. Zo stel je vast of een investering met maatschappelijk geld rendement oplevert.

Lees meer

Onderzoek naar uitvoeringslasten (Artikel 2-onderzoek)

Wat betekenen voorgenomen wetswijzigingen in de praktijk voor de uitvoeringslasten van lokale overheden? Deze vraag staat centraal in een artikel 2-onderzoek.

Lees meer

Subsidie-evaluatie

Subsidies zijn een belangrijk middel om beleidsdoelen te bereiken. Een subsidie-evaluatie geeft inzicht in of het subsidiebeleid leidt tot de gewenste resultaten en effecten.

Lees meer
profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Peter Bex.