Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders

Sira Consulting werkt samen met een groot aantal uitvoeringsorganisaties en (Rijks)toezichthouders aan het verbeteren van allerlei uitvoeringsprocessen. Onze kracht is dat wij uitvoeringsprocessen niet alleen procesmatig bekijken, maar ook kwantitatief kostprijzen voor de uitvoering berekenen. Hiermee krijgen uitvoeringsorganisaties focus om hun processen verbeteren. Ook kunnen ze gericht met de betrokken ministeries het gesprek aangaan over de bekostiging van taken.

Inzicht in knelpunten in de dienstverlening
Onze adviseurs bekijken uitvoering en toezicht niet alleen procesmatig en kwantitatief, maar ook vanuit klantperspectief. Dat geeft direct zicht op de belangrijkste processen en knelpunten in de dienstverlening. Op basis daarvan brengen onze adviseurs belanghebbenden bij elkaar om inzicht te creëren in elkaars standpunten. Zo kunnen opdrachtgevers goed onderbouwde keuzes maken, zodat de meest relevante uitvoerings- en toezichtprocessen als eerst aangepakt worden.

Diensten

Wij vinden het belangrijk om onze kennis en ervaring te delen:

Invoeringstoets

Werken nieuwe regels zoals ze zijn bedoeld? Het is belangrijk om ze bij te stellen als dit niet het geval blijkt te zijn. Een invoeringstoets geeft inzicht in de werking van nieuwe regels in de praktijk.

Lees meer

Knelpuntenonderzoek

Een knelpuntenonderzoek biedt inzicht in de ervaren knelpunten door de uitvoeringspraktijk (bedrijven, instellingen, inwoners) en geeft hier oplossingsrichtingen voor.

Lees meer

Kostprijsonderzoek

Zijn de tarieven die zijn vastgesteld kostendekkend en goed onderbouwd? Daar helpen we graag bij door een kostprijsonderzoek uit te voeren.

Lees meer

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Een MKBA geeft het inzicht om een afweging te kunnen maken tussen verschillende beleidsvarianten. Zo stel je vast of een investering met maatschappelijk geld rendement oplevert.

Lees meer

Normtijdenonderzoek

Wij voeren normtijdenonderzoeken uit om inzicht te geven in hoeveel tijd en capaciteit er nodig is om de producten en diensten binnen jouw organisatie uit te voeren.

Lees meer

Onderzoek naar uitvoeringslasten (Artikel 2-onderzoek)

Wat betekenen voorgenomen wetswijzigingen in de praktijk voor de uitvoeringslasten van lokale overheden? Deze vraag staat centraal in een artikel 2-onderzoek.

Lees meer
profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Peter Bex.