Over ons

Wij helpen onze opdrachtgevers  van het voorbereiden van politiek-bestuurlijke besluitvorming tot en met de implementatie in de praktijk. Ons doel is om bij te dragen aan het realiseren van maatschappelijke vooruitgang en een gunstig economisch klimaat, het creëren van werkgelegenheid en het bevorderen van burgerparticipatie en goed openbaar bestuur.

Missie

Wij maken beleid en regelgeving werkbaar.

Visie

Samenwerken midden in de maatschappij

Vooruitgang bereik je samen! Sira Consulting verbindt beleidsmakers en regelgevers met de praktijk. Wij hebben goed zicht op actuele maatschappelijke ontwikkelingen door onze opdrachten en persoonlijke interesse van onze adviseurs. Ons brede netwerk bij de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven maakt de verbinding mogelijk.

Balans tussen belangen

Onze adviseurs begrijpen het complexe speelveld waarbinnen overheden acteren. Onafhankelijk en transparant brengen wij (financiële) effecten en risico’s in kaart. Hiermee ondersteunen wij overheden bij het voorbereiden van politieke en bestuurlijke besluitvorming. Wij brengen de betrokken partijen met elkaar in gesprek. Verschillende belangen krijgen een plek en worden zorgvuldig afgewogen.  Ook bij complexe en politiek gevoelige onderwerpen, waar belangentegenstellingen groot zijn.

Inhoudelijke kennis en expertise

Onze adviseurs hebben echt passie voor maatschappelijke vraagstukken en iedereen heeft een eigen expertise op onderwerpen van sociaalwetenschappelijk en bedrijfseconomisch onderzoek. Wij geven onze opdrachtgevers nieuwe perspectieven en gezichtspunten en helpen hen bij het formuleren van visies en ambities voor de toekomst. Onze adviseurs zijn gedreven om samen met opdrachtgevers de uitkomsten van het onderzoek te voorzien van praktische en vernieuwende oplossingen met een merkbaar èn werkbaar resultaat.

profile-image

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Peter Bex.