Marieke Hollander

Marieke heeft als senior adviseur en projectleider ruim twintig jaar ervaring met beleidsonderzoek voor de overheid. Haar expertise ligt primair op het gebied van gezondheidszorg (alle sectoren) maar ook op andere beleidsterreinen heeft zij diverse onderzoeken uitgevoerd. Behalve bij verschillende onderzoeksbureaus werkte Marieke eerder bij de Nederlandse Zorgautoriteit aan de bekostiging van ziekenhuiszorg en bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude. Haar passie is het ondersteunen van opdrachtgevers bij complexe beleidsvraagstukken door middel van onderzoek en advies. Hierbij stelt zij zich klantvriendelijk, flexibel en vraaggericht op. Bij Sira Consulting heeft Marieke diverse onderzoeken naar regeldrukeffecten van nieuwe wet- en regelgeving uitgevoerd, daarnaast is zij breed inzetbaar op kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeken naar effecten van nieuw of actueel beleid.

Marius Roeterdink

“Het kunnen helpen van bedrijven in hun innovatieproces geeft mij veel voldoening. Als innovatie consultant weet ik een brug te slaan tussen techniek en maatschappij.”

Marius is ondernemend, werkt probleemoplossend en gebruikt zijn kritisch denkvermogen om projecten in goede banen te leiden. Door een achtergrond in innovatiewetenschappen heeft hij een multidisciplinaire kijk op de dynamiek van opkomende technologieën, transities en innovatiebeleid. Marius hanteert een gestructureerde aanpak van projecten, zonder daarbij het bredere verhaal uit het oog te verliest. Vooruitstrevende innovaties op het gebied van duurzaamheid en IT zijn onderwerpen waar hij zich graag mee bezig houd.

Tijdens mijn studie was ik dagelijks bezig met de veelzijdige onzekerheden en risico’s van innovatie. De rol van kapitaal en financiering voor de ontwikkeling van innovatieve projecten is hierbij een veelal besproken onderwerp. Om nu als innovatie consultant bij te kunnen dragen aan het verminderen van de risico’s van innovatieve projecten geeft mij veel energie. Ik help bedrijven graag om hun innovatieve ideeën om te zetten naar een concreet commercieel product.

Eline de Koning

“Wat mij drijft? Opdrachtgevers laten inspelen op een snel veranderende samenleving door (internationaal) maatschappelijke vraagstukken te analyseren en wet- en regelgeving hierop aan te laten sluiten.”

Eline is een enthousiaste, leergierige en gedreven adviseur en onderzoeker. Ze hecht veel waarde aan het respect voor een ander. Daarom vindt ze het belangrijk om met alle stakeholders in gesprek te gaan en zo inzicht te krijgen in de verschillende visies en (tegengestelde) belangen. Haar openheid zorgt ervoor dat ze makkelijk contact legt en partijen kan verbinden; haar nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat ze alle informatie boven tafel krijgt. Hierdoor komt ze snel tot de kern en brengt ze complexe vraagstukken in beeld. Ze vindt oplossingen door de verschillende belangen af te wegen en te verbinden in de (inter)nationale context.

Eline heeft een brede interesse in (internationaal) maatschappelijke vraagstukken. Haar specialisatie in International Development (politiek, bestuur en conflictstudies) heeft haar geleerd om complexe problemen multidisciplinair te benaderen. Ze analyseert vraagstukken vanuit meerdere perspectieven waardoor oplossingen worden gedragen door stakeholders met verschillende standpunten. Eline werkt het liefst aan maatschappelijke vraagstukken waarbij meerdere stakeholders samengebracht kunnen worden.

Evelien den Boer

“Mijn drijfveer is: zoeken naar oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken waar de belangen groot zijn en de tegenstellingen op het eerste gezicht onoverbrugbaar lijken. Een goed proces is daarom minstens zo belangrijk als de inhoud.”

Evelien is een adviseur met een goede politiek-bestuurlijke antenne en komt snel tot de kern van een probleem. Ze heeft veel ervaring met netwerksamenwerking en governancevraagstukken. Ze begon haar loopbaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en weet daardoor goed hoe zowel de Rijksoverheid als lokale overheden werken en waar opdrachtgevers behoefte aan hebben.

Evelien beschikt over kennis en expertise over interbestuurlijke verhoudingen, financiële stromen van het Rijk naar gemeenten en provincies, de totstandkoming van bestuurlijke afspraken en verschillende samenwerkingsarrangementen.

Jeanine Oude Elferink

“Ik vind het leuk om samen problemen van maatschappelijke vraagstukken te analyseren om zo tot een resultaat te komen waar je in de praktijk wat mee kunt.”

Jeanine is een betrouwbare en klantgerichte (junior) adviseur. Ze wil graag haar doorzettingsvermogen en enthousiasme inzetten om vraagstukken van verschillende kanten te analyseren. Het met een open blik onderzoek doen, sluit goed aan bij haar wetenschappelijk achtergrond in de medische en forensische richting.

Jeanine heeft bij Sira Consulting onder andere onderzoek gedaan naar de toegangsprocedure beschermd wonen in opdracht van de centrumgemeente. In dit onderzoek heeft zij meegewerkt om de toegangsprocedure en de bijbehorende kosten in kaart te brengen, waarbij de procedure vervolgens is geoptimaliseerd.

Lisa van Huizen

“Samen complexe problemen aanpakken om daarmee te kunnen werken aan een duurzame ontwikkeling in de samenleving.”  

Vanuit een gezonde ambitie gaat Lisa graag uitdagingen aan om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ze legt gemakkelijk contact en is door haar enthousiasme en heldere communicatie een verbindende teamspeler. Het werken op de lijn tussen overheid en bedrijven past goed bij haar achtergrond in bedrijfskunde en economie.

Lisa is onder andere bezig geweest met een kostenonderzoek naar de structurele meer- of minderkosten voor apotheekhoudenden als gevolg van de invoering van de Falsified Medicines Directive. Zij heeft meegewerkt aan zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek.

Anne Bastin

“Ik vind het een uitdaging om de impact van wet- en regelgeving op de praktijk in kaart te brengen. Op die manier lever ik een bijdrage aan de effectiviteit van wet- en regelgeving.”

Anne is een enthousiaste en bedreven adviseur en onderzoeker. Ze gaat graag het gesprek aan met ondernemers en overheidsorganisaties. Door haar openheid en nieuwsgierigheid weet ze de relevante informatie boven tafel te krijgen. Ze bereikt de gestelde doelen met het meenemen van de diverse belangen. Anne is scherp op de inhoud en zacht op de mens.

Bij Sira Consulting voert Anne verschillende projecten uit zoals het meten van financiële effecten, toetsen van de bedrijfseffecten en kostprijsonderzoeken. Zo heeft ze bijvoorbeeld meegewerkt aan het onderzoek ‘Effectmeting BBT-conclusies afvalverbranding’ in opdracht van het ministerie van IenW en het kostprijsonderzoek voor de Jeugdbescherming & Jeugdreclassering in Noord-Brabant. Anne werkt graag aan diverse maatschappelijke onderwerpen. In het bijzonder gaat haar interesse uit naar duurzaamheid, mobiliteit en zorg.

Rob Blank

“Het succesvol bijdragen aan een innovatie geeft mij de motivatie om de projecten met plezier en succes uit te voeren.”

Rob is een ervaren en betrokken adviseur die ondernemers helpt hun plannen te realiseren. Hij spreekt daarbij de taal van de ondernemer en weet waar projecten aansluiten bij de doelstelling van de overheid. Vanuit zijn persoonlijke interesse, ervaring en expertise werkt hij graag aan projecten binnen de health tech, ICT en duurzaamheid. Samen met de ondernemer identificeert hij het passende financieringsinstrument, waarbij hij adviseert over de inhoudelijke invulling van het project om de resultaten te bereiken. Hij ondersteunt zowel innovatieve startups, maar tevens mkb- en grootbedrijven bij het verkrijgen van projectfinanciering.

Rob heeft brede inhoudelijke kennis, maar weet ook hoe projecten procesmatig vorm te geven en succesvol af te ronden. Daardoor kan hij adviseren over de haalbaarheid van projecten en met welke aandachtspunten rekening te houden. Hij legt makkelijk verbindingen en is daardoor in staat creatieve oplossingen te bedenken en ondernemers goed te begeleiden bij het groeiproces.

Sicco Bijzen

 “Projecten met een visie en heldere doelstelling geven mij energie om direct aan de slag te gaan. Samen met de klant succes behalen is voor mij de bekroning op het werk.”

Sicco is doelgericht, werkt efficiënt en neemt verantwoordelijkheid in projecten. Met zijn economische achtergrond spreekt hij de taal van zowel de ondernemer als de investeerder. Vanuit persoonlijke interesse werk hij graag aan projecten in ICT en duurzaamheid. Het sturen van innovatieve startups naar de juiste vorm van financiering slaat aan bij zijn expertise en ervaring. Met zijn analytisch vermogen kan hij de vertaalslag maken tussen de productontwikkeling en het economisch perspectief.

Vanuit mijn achtergrond in economie is het belang van de ondernemer in de maatschappij en economie met de paplepel ingegoten. Het feit dat ik vanuit mijn rol als innovatie consultant ondernemers kan helpen bij het bereiken van succes geeft mij veel voldoening. Subsidies vormen een belangrijk hulpstuk om belemmeringen voor toetreding tot de markt te elimineren. Wanneer ik zie dat nieuwe initiatieven met behulp van subsidie de markt kunnen bereiken en wezenlijke verandering teweeg kunnen brengen, geeft mij dat motivatie om meer projecten te doen.

Simon Venneman

“Ik word ontzettend enthousiast van innovatieve projecten en ondersteun ondernemingen graag bij het realiseren van financiering.”

Simon combineert analytisch vermogen met creativiteit om op maat gemaakte projecten te realiseren. Met zijn achtergrond als biomedisch wetenschapper is hij bijzonder thuis in medisch technologische innovaties, maar duurzaamheid en ICT gerelateerde projecten sluiten ook aan bij zijn expertise. Naast het identificeren van de relevante financieringsopties denkt hij graag mee aan de inhoudelijke invulling van projecten om een zo goed mogelijk plan op te zetten. Momenteel richt hij zich vooral op aanvragen voor innovatieve startups.

Omdat wij in zo’n vroeg stadium van de onderneming al kunnen bijdragen, bieden we veel toegevoegde waarde. Zo begeleiden we niet alleen financieringsaanvragen maar nemen we ook veel randzaken uit handen zodat de ondernemer zich kan focussen op datgene wat belangrijk is, het opzetten van het bedrijf.