Adviseurs

Sira Consulting bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Joland van der Heijden

“Samen met opdrachtgevers zoek ik naar oplossingen die aansluiten bij hun wensen en behoeften.”

Een creatieve, betrokken en klantgerichte senior consultant: Joland zet zich maximaal in om onderzoeksvragen van klanten zo goed mogelijk te beantwoorden. De afgelopen jaren voerde hij tientallen financiële effectentoetsen uit en gaf hij vele beleidsadviezen. Bij Sira Consulting ontwikkelt Joland de rekenmodellen en zorgt hij ervoor dat ze goed worden toegepast in projecten. Onder andere met het integrale standaard kostenmodel. Zijn specialismen? Ruimte, milieu, verkeer en vervoer, beter gebruiken van IT en beschikbare gegevens, en toezicht en handhaving.

Recent heeft hij de gemeenten Amsterdam en Utrecht begeleid bij de ontwikkeling en implementatie van een monitor basisregistraties, bracht hij het potentieel van de GDI in kaart, en deed hij onderzoek naar de mogelijkheden om de energielabel C-verplichting voor kantoren te handhaven. Verder heeft hij de financiële effecten van diverse onderdelen van de Omgevingswet onderzocht, waaronder de Omgevingswet, de vier onderliggende AMvB’s en de Aanvullingswet grondeigendom

Diensten:

Knelpunten regeldruk (KAR-methodiek)

De KAR-methodiek bepaalt welke kosten een bedrijf maakt voor het naleven van alle wet- en regelgeving. Dit levert nieuwe ideeën om regeldruk en belemmeringen voor ondernemers weg te nemen.

Meting toezichtlasten

Duidelijke regelgeving en goed toezicht verbetert de naleving. Inzicht in de feitelijke en beleefde toezichtlasten ondersteunt toezichthouders bij het verbeteren van haar toezichtstaken.