Adviseurs

Sira Consulting bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Joost Strijtveen

Maatschappelijke vraagstukken hebben zelden één oorzaak en er is bijna nooit een simpele oplossing. Vaak spelen allerlei belangen, factoren en processen tegelijkertijd een rol. Joost betrekt stakeholders bij vraagstukken en zoekt gezamenlijk naar concrete en werkbare oplossingen.

Beleid met maatschappelijke meerwaarde

Joost heeft expertise op het gebied van regeldrukonderzoeken, subsidie-evaluaties, knelpuntenonderzoek en staatssteunscans. Door met verschillende stakeholders in gesprek te gaan, komt hij snel tot de kern van het onderzoek. Daarnaast heeft Joost een grondige (juridische) kennis van Europese regelgeving en weet hij deze kennis om te zetten in bruikbare en concrete adviezen voor staatssteunscans.

Geïnteresseerd, enthousiast en een verbinder

Joost is een jonge adviseur die enthousiast wordt van het werken aan uiteenlopende vraagstukken in verschillende sectoren. Hij legt daarbij gemakkelijk verbindingen tussen mensen met verschillende disciplines en achtergronden. Doordat hij uit interesse doorvraagt komt hij snel tot de essentie van een vraagstuk. Door daarnaast aandachtig te luisteren, mee te denken met gesprekspartners en oplossingsgericht te werken is Joost een geschikte gespreksleider.

Joost studeerde in de sociologie af op het onderwerp legitimiteit van Europese staatssteunregelgeving. In dit onderzoek kwam naar voren dat de belevingswereld van (inter)nationale overheden vaak niet goed aansluit bij de praktijk van de uitvoerder of burger. Joost heeft zich sindsdien tot doel gesteld om de belevingswereld van burger en overheid beter op elkaar aan te laten sluiten.

Recente projecten:

  • Projectmedewerker rapport ATR: ‘De klus- en deeleconomie als aanleiding voor het moderniseren van de regelgeving’. In opdracht van de Tweede Kamer werd onderzocht of verschillen in de regelgeving voor de klus- en deeleconomie aanleiding kunnen zijn om regelgeving voor de traditionele economie te vereenvoudigen.
  • Projectmedewerker ‘Blauwdruk toekomstige relatie met VVN, TeamAlert en SWOV’. In opdracht van IenW hebben wij een project uitgevoerd om van drie verkeersveiligheidsorganisaties de relatie tussen het beleidsdoel, de verschillende activiteiten en resultaten beter inzichtelijk te maken.

 

Diensten:

Subsidie-evaluatie

Realiseert uw subsidiebeleid de gewenste resultaten? Kunt u publieke verantwoording afleggen over de besteding van maatschappelijk geld aan subsidies? Om het subsidiebeleid voortdurend te monitoren en verbeteren, is een gedegen evaluatie onmisbaar. Niet voor niets is een verplichting tot subsidie-evaluatie opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.

Wet- en beleidsevaluaties

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effecten en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.