Adviseurs

Sira Consulting bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Karen Loosman

“Ik kijk vooruit en breng samen met anderen nieuwe oplossingen in de praktijk.”

Karen is creatief, oplossingsgericht en strategisch. Met veel enthousiasme zet ze zich in om de kloof tussen de overheid, bedrijven en inwoners te verkleinen. Ze verbindt mensen met elkaar, bedenkt nieuwe oplossingen en werkt met anderen naar een gezamenlijk doel.

Karen is sinds 2017 werkzaam als adviseur bij Sira Consulting. Ze heeft ruime ervaring in het uitvoeren van onderzoek, het geven van advies over beleid en regelgeving en het leiden van implementatietrajecten voor overheidsorganisaties. Tijdens projecten heeft ze vaak in politieke en bestuurlijke omgevingen gewerkt. Op dit moment werkt ze op het grensvlak van overheidscommunicatie en digitalisering.

Diensten:

Bedrijfseffectentoets

De Bedrijfseffectentoets (BET) is het instrument om bij nieuwe en wijzigende regelgeving in kaart te brengen wat de gevolgen voor het bedrijfsleven zijn.

De klantreis in beeld

De klantreis of customer journey is een krachtige methode om knelpunten van burgers en bedrijven te elimineren en processen gericht te optimaliseren.

Detachering

Heeft u binnen uw organisatie tijdelijk behoefte aan specialistische kennis en expertise op het gebied van beleid, regelgeving, uitvoering of toezicht? Onze deskundige adviseurs en onderzoekers kunnen u tijdelijk ondersteunen.

Wet- en beleidsevaluaties

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effecten en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.