Adviseurs

Sira Consulting bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Lieneke Beukers

“Ik steek mijn energie graag in het optimaliseren van processen. Door goed te luisteren zorg ik voor oplossingen die passen bij de wensen van mijn opdrachtgevers.”

Lieneke is een deskundige en betrokken projectleider. Hoe complex de materie ook is, Lieneke kan  het helder en begrijpelijk presenteren. Lieneke weet veel van gemeentelijke regelgeving en uitvoeringsprocessen.

Ze heeft bovendien veel ervaring met het harmoniseren en uniformeren van deze processen, bijvoorbeeld in fusietrajecten. Ook zet ze zich graag in om ketenprocessen te optimaliseren tussen verschillende afdelingen en gemeentelijke organisaties.

Diensten:

Bedrijvenloket+

Door de Participatiewet wordt het contact tussen bedrijven en gemeenten nog intensiever. Een Bedrijvenloket+ helpt gemeenten om de dienstverlening efficiënter vorm te geven en ondernemers optimaal te ontzorgen bij onder meer het aannemen van personeel met een arbeidshandicap.

Dereguleren en passende regels

Bedrijven en burgers ervaren regels en trage procedures van lokale overheden. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen deze lokale regeldruk zelf verminderen en voorkomen.