Adviseurs

Sira Consulting bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Lisanne Vis

“Effectief beleid en goede regels bereik je vooral samen. Daarom verbind ik beleidmakers en regelgevers met de praktijk. Zo ontstaat begrip voor elkaars dilemma’s, komen innovatieve oplossingen naar boven en ontstaat beweging.” 

Lisanne is een ervaren en betrokken adviseur en projectleider met gevoel voor politieke verhoudingen. Ze krijgt veel energie van het begeleiden van opdrachtgevers bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van beleid en regelgeving. Die vraagstukken benadert ze vanuit haar creativiteit, waardoor ze tot praktische en originele oplossingen komt. Het liefst doet Lisanne dat binnen een dynamisch werkveld met veel verschillende spelers, die nog niet op één lijn zitten.

Voor een breed scala van overheden binnen alle bestuurslagen onderzoekt Lisanne de effectiviteit en efficiëntie van beleid, regels en subsidies. Ze werkte bijvoorbeeld aan de subsidie-evaluaties van de provincie Gelderland, de provincie Zuid-Holland en de mid-term evaluatie van de uitvoering door de landsdelige EFRO-programma’s.

Haar brede kennis over het overheidsdomein combineert Lisanne met specifieke advisering van decentrale overheden vanuit een Europese en juridische invalshoek. Door haar ervaring bij kenniscentrum Europa decentraal en begeleiding van decentrale overheden bij procedures is Lisanne gespecialiseerd in de staatssteunregels.

Diensten:

Aantonen maatschappelijke meerwaarde

Voor overheidsorganisaties is het belangrijk om hun maatschappelijke meerwaarde expliciet te maken, enerzijds voor het afleggen van verantwoording over publieke uitgaven en anderzijds voor de interne evaluatie en kwaliteitsverbetering.

Maatwerkoplossingen regeldruk

De maatwerkoplossingen zijn er opgericht om sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen, die veroorzaakt worden door wet- en regelgeving, weg te nemen.

Staatssteunadvies en Staatssteunscan

Uw gemeente wil bedrijven in uw regio financieel steunen om te verduurzamen, maar u loopt daarbij tegen de Europese regels aan over het verlenen van staatssteun aan ondernemingen. Wilt u weten hoe u uw steun zo vormgeeft, dat u de bedrijven conform die regels kunt helpen, zodat zowel de bedrijven als uw gemeente zo min mogelijk risico’s lopen?

Subsidie-evaluatie

Realiseert uw subsidiebeleid de gewenste resultaten? Kunt u publieke verantwoording afleggen over de besteding van maatschappelijk geld aan subsidies? Om het subsidiebeleid voortdurend te monitoren en verbeteren, is een gedegen evaluatie onmisbaar. Niet voor niets is een verplichting tot subsidie-evaluatie opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.

Wet- en beleidsevaluaties

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effecten en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.