Adviseurs

Sira Consulting bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Marieke Hollander

Marieke heeft als senior adviseur en projectleider ruim twintig jaar ervaring met beleidsonderzoek voor de overheid. Haar expertise ligt primair op het gebied van gezondheidszorg (alle sectoren) maar ook op andere beleidsterreinen heeft zij diverse onderzoeken uitgevoerd. Behalve bij verschillende onderzoeksbureaus werkte Marieke eerder bij de Nederlandse Zorgautoriteit aan de bekostiging van ziekenhuiszorg en bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude. Haar passie is het ondersteunen van opdrachtgevers bij complexe beleidsvraagstukken door middel van onderzoek en advies. Hierbij stelt zij zich klantvriendelijk, flexibel en vraaggericht op. Bij Sira Consulting heeft Marieke diverse onderzoeken naar regeldrukeffecten van nieuwe wet- en regelgeving uitgevoerd, daarnaast is zij breed inzetbaar op kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeken naar effecten van nieuw of actueel beleid.

Diensten:

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

Wilt u vroegtijdig vaststellen of een investering van maatschappelijk geld rendement oplevert? Een MKBA geeft u het inzicht om een afweging te kunnen maken tussen verschillende beleidsvarianten.

Regeldrukmeting

Burgers en bedrijven besteden jaarlijks veel tijd en geld om te voldoen aan verplichtingen van de overheid. Inzicht in deze kosten helpt de overheid om regeldruk te verminderen en te voorkomen.

Wet- en beleidsevaluaties

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effecten en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.