Adviseurs

Sira Consulting bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Michel Bloemheuvel

“Mijn drijfveer? Samen met opdrachtgevers de kwaliteit van beleid, uitvoering en dienstverlening naar een hoger niveau brengen.”

Michel is een professionele adviseur en onderzoeker met ruim 15 jaar ervaring binnen het publieke domein. Opdrachtgevers kennen Michel als een doortastende, enthousiaste adviseur die met zijn inhoudelijke expertise en procesmatige ervaring opdrachtgevers begeleidt bij het uitvoeren van onderzoeken en projecten. Door zijn opgebouwde kennis en ervaring is hij een stevige sparringpartner voor nationale, regionale en lokale overheden.

In de projecten brengt hij complexe –en vaak tegenstrijdige– vraagstukken helder in beeld, brengt ze terug naar de essentie en maakt de vertaling naar concrete maatregelen waarmee daadwerkelijk stappen vooruit worden gezet. Hierdoor helpt hij opdrachtgevers met het maken van de juiste keuzes en het implementeren van adviezen. Om tot resultaat te komen hecht hij veel waarde aan proces, respect voor de ander en plezier in de samenwerking.

Michel is gespecialiseerd in het vergroten van beleidseffecten. Hij voerde een groot aantal impact assessments, beleidsevaluaties en subsidie evaluaties uit bij zowel de Rijksoverheid, als provincies en gemeenten. Ook speelt hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling en toepassing van methoden die maatschappelijke effecten van beleid in kaart brengen. Een voorbeeld hiervan zijn klantreizen (customer journeys) waarbij de klantwaarde van een overheidsproces samen met ondernemers, inwoners en de overheid in kaart wordt gebracht, écht wordt onderbouwd en vervolgens wordt geoptimaliseerd.

Diensten:

De klantreis in beeld

De klantreis of customer journey is een krachtige methode om knelpunten van burgers en bedrijven te elimineren en processen gericht te optimaliseren.

Dereguleren en passende regels

Bedrijven en burgers ervaren regels en trage procedures van lokale overheden. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen deze lokale regeldruk zelf verminderen en voorkomen.

Subsidie-evaluatie

Realiseert uw subsidiebeleid de gewenste resultaten? Kunt u publieke verantwoording afleggen over de besteding van maatschappelijk geld aan subsidies? Om het subsidiebeleid voortdurend te monitoren en verbeteren, is een gedegen evaluatie onmisbaar. Niet voor niets is een verplichting tot subsidie-evaluatie opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.

Wet- en beleidsevaluaties

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effecten en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.