Adviseurs

Sira Consulting bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Michel Bloemheuvel

“Mijn drijfveer? Samen met opdrachtgevers de kwaliteit van beleid, uitvoering en dienstverlening naar een volgend niveau brengen”

Michel is een professionele adviseur en onderzoeker met 15 jaar ervaring binnen het publieke domein. Hij werkt gestructureerd, heeft een sterk analytisch vermogen en heeft oog voor de belangen van zijn opdrachtgevers én stakeholders. Hij brengt de vaak complexe – soms tegenstrijdige – vraagstukken helder in beeld, brengt ze terug naar de essentie en maakt de vertaling naar concrete maatregelen waarmee daadwerkelijk stappen vooruit kunnen worden gezet. Zijn passie is om in dienstverlenende omgevingen een duurzaam en merkbaar resultaat te realiseren met een energieke werkwijze en met realisatiekracht.

Naast het vereenvoudigen van regelgeving, is Michel gespecialiseerd in het vergroten van beleidseffecten. Hij voerde een groot aantal impact assessments en beleids- en subsidie-evaluaties uit, bij zowel centrale als decentrale overheden. Ook speelde hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling en toepassing van methoden die de maatschappelijke effecten van dienstverlening en regelgeving in kaart brengen, zoals het Bewijs van Goede Dienst en de Lokale effectentoets.

Eén van de meeste recente opdrachten van Michel is de ontwikkeling van de Beleidsverbetercyclus voor gemeenten. Het toepassen van de Beleidsverbetercyclus zorgt voor een gestructureerde en efficiënte uitvoering van beleid op decentraal niveau. Hierdoor maken we het niet alleen makkelijker, maar ook leuker.

Diensten:

De klantreis in beeld

De klantreis of customer journey is een krachtige methode om knelpunten van burgers en bedrijven te elimineren en processen gericht te optimaliseren.

Dereguleren en passende regels

Bedrijven en burgers ervaren regels en trage procedures van lokale overheden. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen deze lokale regeldruk zelf verminderen en voorkomen.

Subsidie-evaluatie

Realiseert uw subsidiebeleid de gewenste resultaten? Kunt u publieke verantwoording afleggen over de besteding van maatschappelijk geld aan subsidies? Om het subsidiebeleid voortdurend te monitoren en verbeteren, is een gedegen evaluatie onmisbaar. Niet voor niets is een verplichting tot subsidie-evaluatie opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.

Wet- en beleidsevaluaties

Bereikt overheidsbeleid de beoogde resultaten? Een beleidsevaluatie geeft inzicht in het maatschappelijke effecten en of dat doeltreffend en doelmatig is gerealiseerd.