Adviseurs

Sira Consulting bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Rob Blank

“Ik houd ervan complexe vraagstukken te analyseren. En dan, in samenwerking met mijn opdrachtgevers, oplossingsperspectieven te bieden.”

Klanten omschrijven hem als een betrokken adviseur met gedegen kennis van zaken. Rob heeft een heldere en gestructureerde manier van communiceren. Daardoor weet hij mensen met elkaar te verbinden.

Rob’s expertise ligt op het gebied van de biobased economy, circulaire economie en natuurregelgeving. In verschillende projecten onderzocht hij het effect van nieuwe en gewijzigde regelgeving op de regeldruk voor bedrijven, burgers en overheden. Rob voert niet alleen projecten uit voor de Rijksoverheid, maar tevens voor provincies en waterschappen.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Rob de belemmeringen van ondernemers in de biobased economy geïnventariseerd. Daarbij is gezocht naar oplossingen om deze belemmeringen weg te nemen en de biobased economy in Nederland te stimuleren.

Diensten:

Maatwerkoplossingen regeldruk

De maatwerkoplossingen zijn er opgericht om sectorspecifieke knelpunten en hardnekkige belemmeringen, die veroorzaakt worden door wet- en regelgeving, weg te nemen.

Regeldrukmeting

Burgers en bedrijven besteden jaarlijks veel tijd en geld om te voldoen aan verplichtingen van de overheid. Inzicht in deze kosten helpt de overheid om regeldruk te verminderen en te voorkomen.