Adviseurs

Sira Consulting bestaat uit academisch opgeleide consultants met uiteenlopende achtergronden. Deze mix van expertisegebieden maakt dat wij onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen en als strategische sparringpartner worden gezien voor diverse, complexe vraagstukken.

Steffie Pennings-Janssen

“Mijn streven: iedereen aan boord houden in complexe verandertrajecten, zonder daarbij het einddoel uit het oog te verliezen.”

Steffie is een klantgerichte adviseur met een hands-on mentaliteit. Steffie past zich makkelijk aan, zodat ze heel goed op verschillende plekken in een organisatie kan functioneren. Sinds 2012 werkt ze aan projecten op het snijvlak tussen business en IT.

Ze weet veel van het Stelsel van Basisregistraties, e-facturatie en DigiInkoop. Daarnaast heeft ze veel ervaring met het implementeren van veranderingen in processen en ICT.

Steffie heeft bijvoorbeeld met veel plezier gewerkt aan het project ‘Niet meer naar de bekende weg vragen’ voor het cluster STOUT. In dit onderzoek is bij 16 landelijke en regionale organisaties nagegaan in hoeverre de basisregistraties worden gebruikt bij de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Diensten:

Knelpunten regeldruk (KAR-methodiek)

De KAR-methodiek bepaalt welke kosten een bedrijf maakt voor het naleven van alle wet- en regelgeving. Dit levert nieuwe ideeën om regeldruk en belemmeringen voor ondernemers weg te nemen.

Meting toezichtlasten

Duidelijke regelgeving en goed toezicht verbetert de naleving. Inzicht in de feitelijke en beleefde toezichtlasten ondersteunt toezichthouders bij het verbeteren van haar toezichtstaken.