Marius Roeterdink

“Het kunnen helpen van bedrijven in hun innovatieproces geeft mij veel voldoening. Als innovatie consultant weet ik een brug te slaan tussen techniek en maatschappij.”

Marius is ondernemend, werkt probleemoplossend en gebruikt zijn kritisch denkvermogen om projecten in goede banen te leiden. Door een achtergrond in innovatiewetenschappen heeft hij een multidisciplinaire kijk op de dynamiek van opkomende technologieën, transities en innovatiebeleid. Marius hanteert een gestructureerde aanpak van projecten, zonder daarbij het bredere verhaal uit het oog te verliest. Vooruitstrevende innovaties op het gebied van duurzaamheid en IT zijn onderwerpen waar hij zich graag mee bezig houd.

Tijdens mijn studie was ik dagelijks bezig met de veelzijdige onzekerheden en risico’s van innovatie. De rol van kapitaal en financiering voor de ontwikkeling van innovatieve projecten is hierbij een veelal besproken onderwerp. Om nu als innovatie consultant bij te kunnen dragen aan het verminderen van de risico’s van innovatieve projecten geeft mij veel energie. Ik help bedrijven graag om hun innovatieve ideeën om te zetten naar een concreet commercieel product.

Rob Blank

“Het succesvol bijdragen aan een innovatie geeft mij de motivatie om de projecten met plezier en succes uit te voeren.”

Rob is een ervaren en betrokken adviseur die ondernemers helpt hun plannen te realiseren. Hij spreekt daarbij de taal van de ondernemer en weet waar projecten aansluiten bij de doelstelling van de overheid. Vanuit zijn persoonlijke interesse, ervaring en expertise werkt hij graag aan projecten binnen de health tech, ICT en duurzaamheid. Samen met de ondernemer identificeert hij het passende financieringsinstrument, waarbij hij adviseert over de inhoudelijke invulling van het project om de resultaten te bereiken. Hij ondersteunt zowel innovatieve startups, maar tevens mkb- en grootbedrijven bij het verkrijgen van projectfinanciering.

Rob heeft brede inhoudelijke kennis, maar weet ook hoe projecten procesmatig vorm te geven en succesvol af te ronden. Daardoor kan hij adviseren over de haalbaarheid van projecten en met welke aandachtspunten rekening te houden. Hij legt makkelijk verbindingen en is daardoor in staat creatieve oplossingen te bedenken en ondernemers goed te begeleiden bij het groeiproces.

Sicco Bijzen

 “Projecten met een visie en heldere doelstelling geven mij energie om direct aan de slag te gaan. Samen met de klant succes behalen is voor mij de bekroning op het werk.”

Sicco is doelgericht, werkt efficiënt en neemt verantwoordelijkheid in projecten. Met zijn economische achtergrond spreekt hij de taal van zowel de ondernemer als de investeerder. Vanuit persoonlijke interesse werk hij graag aan projecten in ICT en duurzaamheid. Het sturen van innovatieve startups naar de juiste vorm van financiering slaat aan bij zijn expertise en ervaring. Met zijn analytisch vermogen kan hij de vertaalslag maken tussen de productontwikkeling en het economisch perspectief.

Vanuit mijn achtergrond in economie is het belang van de ondernemer in de maatschappij en economie met de paplepel ingegoten. Het feit dat ik vanuit mijn rol als innovatie consultant ondernemers kan helpen bij het bereiken van succes geeft mij veel voldoening. Subsidies vormen een belangrijk hulpstuk om belemmeringen voor toetreding tot de markt te elimineren. Wanneer ik zie dat nieuwe initiatieven met behulp van subsidie de markt kunnen bereiken en wezenlijke verandering teweeg kunnen brengen, geeft mij dat motivatie om meer projecten te doen.

Simon Venneman

“Ik word ontzettend enthousiast van innovatieve projecten en ondersteun ondernemingen graag bij het realiseren van financiering.”

Simon combineert analytisch vermogen met creativiteit om op maat gemaakte projecten te realiseren. Met zijn achtergrond als biomedisch wetenschapper is hij bijzonder thuis in medisch technologische innovaties, maar duurzaamheid en ICT gerelateerde projecten sluiten ook aan bij zijn expertise. Naast het identificeren van de relevante financieringsopties denkt hij graag mee aan de inhoudelijke invulling van projecten om een zo goed mogelijk plan op te zetten. Momenteel richt hij zich vooral op aanvragen voor innovatieve startups.

Omdat wij in zo’n vroeg stadium van de onderneming al kunnen bijdragen, bieden we veel toegevoegde waarde. Zo begeleiden we niet alleen financieringsaanvragen maar nemen we ook veel randzaken uit handen zodat de ondernemer zich kan focussen op datgene wat belangrijk is, het opzetten van het bedrijf.

Peter Bex

“Letterlijk en figuurlijk grenzen verleggen met inspirerende ondernemers. Daar werk ik graag en met veel energie aan.”

Een warme persoonlijkheid. En een projectleider met een duidelijke visie en kennis van zaken. Peter is de oprichter en directeur van Sira Incentives. Hij werkt al meer dan 20 jaar samen met ondernemers aan nieuwe businessconcepten en bedrijfsuitbreidingen.

Peter heeft brede inhoudelijke kennis, maar weet ook veel van de procesmatige en juridische kant. Daardoor kan hij adviseren over de haalbaarheid van initiatieven en ontwikkelingen, maar ook ondersteuning bieden bij het regelgevingsproces dat vaak nodig is om dit mogelijk te maken. Waar nodig schakelt hij tijdig professionals in uit zijn eigen netwerk.

Peter heeft in zijn loopbaan gewerkt voor start-ups, bedrijven in het mkb en multinationals. Daarnaast heeft hij een netwerk in alle lagen van de Nederlandse overheid en onderhoud goede contacten met VNO-NCW, MKB Nederland en diverse andere brancheorganisaties. Hierdoor weet hij veel over de bestuurlijke opbouw en organisatie van Nederland. Peter heeft een sterk ontwikkelde politieke en bestuurlijke sensitiviteit.

 

Michiel Cleeren

“Ik werk graag voor bedrijven die voorop lopen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Hun ambities kan ik helpen realiseren.”

Michiel is een serieuze gesprekspartner voor bedrijven. Hij kan meepraten over onderwerpen die de directie bezighouden. Hij heeft een groot netwerk, dat hij graag openstelt voor zijn relaties. Zo legt hij makkelijk verbindingen. Dat biedt een meerwaarde die verder gaat dan zijn eigen vakgebied.

Michiel heeft in de afgelopen 20 jaar veel bedrijven van binnen gezien. Van start-ups tot de allergrootste multinationals. Hij heeft allerlei ondernemingen geadviseerd en begeleid bij het realiseren van projectfinancieringen en het uitvoeren van projectmanagementtaken.

Met zijn ervaring is hij in staat creatieve oplossingen te bedenken. Ook kan hij ondernemers goed begeleiden in het hele groeiproces.